På Egna Ben På Egna Ben

Regler för utmaningen

I utmaningen uppmuntras alla elever att samla poäng till klassen genom att inte åka bil till skolan. Sätt att ta sig till skolan som ger poäng är att gå, cykla, åka kollektivtrafik eller skolskjuts. Även skateboard, kickboard och inlines räknas.

  • Elever som måste bli skjutsade med bil kan också delta genom att de blir avlämnade eller hämtade på en bestämd plats ca 500 meter från skolan.
  • Elever som åker el-skoter till skolan måste gå de sista 500 meter, precis som de som blir skjutsade med bil.
  • Elever som cyklar måste använda cykelhjälm.
  • Man samlar bara poäng på skoldagar.
  • Om eleven är sjuk eller ledig kan pedagogen anmäla detta vid poängrapporteringen och därmed undvika att gå miste om viktiga poäng.
  • Om klassen skulle ha verksamhet någon annanstans än på skolan (ex prao) kan man ändå samla poäng genom att ta sig dit utan bilskjuts.
  • För att klassen ska vara med i utlottningen av etappriserna behöver den ha passerat kvalgränsen, vilket är 80% av maxpoäng/vecka.
  • Klassen kan samla poäng genom att göra övningar. Max 10 genomförda övningar ger poäng, d.v.s. man kan sammanlagt få 100 poäng genom att göra övningar
  • Vid studiedagar får klassen tillgodoräkna sig det antal poäng som kvalificerar den till kvalgränsen.
  • Rapportera veckans poäng senast måndag kl. 23.59 för att vara med i dragningen av etappvinsten.

Klassens storlek

För att olika stora klasser ska kunna tävla mot varandra tar vi hjälp av datorn och räknar om poängen till en medelpoäng (klassens poäng/antal elever x 25). På så sätt har antalet elever i klassen inte någon betydelse i jämförelsen med de andra klasserna.

Bonuspoäng

Eleven kan samla bonuspoäng genom att påverka ett syskon, en kamrat eller vuxen att inte åka bil utan göra gemensam sak med eleven och också resa på ett hållbart sätt till och från skola eller arbete.

Det går  också bra att bidra med bonus poäng om man arbetar hemifrån. Personen i fråga måste då gå en promenad eller cykla en sträcka på minst 500 meter per dag.

Om den personen redan innan gjorde detta kan man också tillgodoräkna sig bonuspoängen. Den personen får dock inte bidra med poäng till flera deltagare i utmaningen, och får inte heller själv delta i tävlingen. Att ta följe är inget hinder utan uppmuntras gärna!

Slutresultat

Skulle det vara så att flera klasser hamnar på samma vinnande slutpoäng kommer lotten att få avgöra resultatet. Den klass/-er som inte vinner förstapriser kommer då att hamna på andra och/eller tredje plats.