På Egna Ben På Egna Ben

1:a pris

4000 kr till klasskassan

2:a pris

3000 kr till klasskassan

3:e pris

2000 kr till klasskassan

Etappvinster

Varje vecka under tävlingens gång kommer en etappvinst på 1 000 kr att lottas ut bland de klasser som uppnått kvalgränsen.