På Egna Ben På Egna Ben

Hållbar utveckling

Vem bestämmer egentligen?

För att närmre kunna arbeta med de problem och utmaningar vårt samhälle har framför sig, är det viktigt att förstå på vilken nivå olika beslut fattas i samhället. Syftet med denna övning är att eleverna ska lära sig skillnaden mellan direkt och representativ demokrati samt vilka vägar man kan gå för att påverka samhället, både på lokal och global nivå.

vembestammer_rgb

Övningen görs i två delar. I första delen får eleverna fylla i en tabell där de skriver vem som har störst möjlighet att påverka olika saker i samhället och världen. Sedan följer en diskussion i form av en fyra hörn-övning.

Innan ni sätter igång
Den här övningen bygger på att eleverna har åtminstone grundläggande kunskap om hur Sverige styrs. Det finns några ord som kan vara lite knepiga att förstå, i synnerlighet för fjärdeklassare (se faktaruta i elevbladet till höger).

Räkna med att lägga en liten stund på att gå igenom och förklara dessa ord.

 

Genomförande

Del 1: Elevblad

Ge eleverna ett elevblad var. På bladet finns korta fakta om de olika svarsalternativen samt en tabell där eleverna kan besvara frågor.

Eleverna ska besvara frågorna genom att sätta kryss i tabellen. Gå runt och stötta eleverna under arbetet.

När alla har fyllt i sina blad (det borde ta femton till tjugo minuter), be eleverna ställa sig upp och ta med sig svarsbladet.

Del 2: Fyra hörn

Förklara att de ska göra en fyra hörn-övning. De skall använda svaren i sitt elevblad så alla får se hur de andra har svarat och får veta varför.

Övningen innebär att man svarar på en fråga genom att ställa sig i ett hörn av rummet, det hörn som motsvarar det man svarat på frågan.

Precis som på övningsbladet har alla frågorna och svaren:

  • Riksdag & Regering
  • Kommun & Region
  • Rektorn
  • Du själv

(Om du inte gjort det innan lektionen började, sätt upp lapparna i olika hörn av klassrummet.)

Varje hörn av rummet representerar ett svarsalternativ. Deltagarna väljer hörn och berättar för någon i samma hörn om vad som fick dem att gå just hit. Står någon ensam går du dit och lyssnar på henne/honom. Fråga sedan några ifrån varje hörn om hur de tänkt.

Det kan finnas många olika resonemang och det är möjligt att två elever har tolkat informationen på övningsbladet lika, men ändå är av olika åsikt. Det finns inga absoluta rätt eller fel i övningen, utan det är elevernas förmåga att resonera kring samhällets beslutsnivåer som är det intressanta.

Frågorna

Var bestäms det…

1 … hur ofta bussen går?
2 … om det ska byggas en ny cykelväg?
3 … var det finns övergångsställen?
4 … om du går, cyklar eller åker bil?
5 … hur fort bilarna får köra utanför din skola?
6 … om du slänger skräp i naturen eller papperskorgen?
7 … vad som händer med våra sopor?
8 … vad du ska lära dig i skolan?
9 … om det ska byggas en fritidsgård?
10 … vad skolmaten kostar?

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Samhällskunskap Samhällskunskap

  • Utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga
    rättigheter.

Centralt innehåll

  • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.