På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Värderingsövning om trafiksäkerhet

vardering

Ja, nej, kanske

Lägg ut tre lappar på golvet. En som det står JA på, en NEJ och en KANSKE.

Välj ut de påståenden du vill använda dig av. Läs upp nedanstående påståenden, ett i taget. Eleverna går till den lapp som bäst stämmer överens med deras åsikt. I par berättar de för varandra om hur de tänkt när de valt. Låt sedan några vid varje lapp berätta hur de tänker kring sitt val.

 • Reflexer borde vara gratis till alla barn.
 • Lag om cykelhjälm för alla.
 • Alla bryter mot trafikregler ibland.
 • Det är okej att gå mot röd gubbe.
 • Det är för mycket bilar runt vår skola.
 • Under 12 år borde ingen få cykla själv i trafiken.
 • Inga mopeder på cykelbanan.
 • Fart ger frihet.
 • Det är skönt att gå till och från skolan.
 • I trafiken känner man sig tryggast i bil.
 • Det är jobbigt att vara uppmärksam i trafiken.
 • Det finns trafikfarliga ställen på väg till skolan.
 • Om man åker korta sträckor behövs inte bilbältet.
 • Nerklottrade spårvagnar känns obehagliga.

Parsamtal/reflektion: Låt eleverna prata två och två om vilka tankar som väckts nu när de hört alla olika åsikter. Kanske behöver något lyftas och diskuteras i hela gruppen.

Fyra hörn

Läs upp frågan och de olika svarsalternativen. Varje hörn av rummet representerar ett svarsalternativ. Deltagarna väljer hörn och berättar för någon i
samma hörn om vad som fick dem att gå just hit. Står någon ensam går ledaren dit och lyssnar på henne/honom. Fråga sedan några ifrån varje hörn om hur de tänkt.

Många använder cykeln för resor i stan. Det är bra för hälsan och miljön.
Vilket sätt tycker du vore det bästa för att öka säkerheten för cyklister?

1) Hastighetsbegränsning 30 km/h i hela stan.
2) Lag om cykelhjälm för alla.
3) Fler cykelbanor.
4) Öppet hörn med eget förslag.

90 procent av de som råkat ut för allvarliga cykelolyckor och inte hade hjälm blev så illa skadade att de inte blev bra mer i sitt liv. Vad tror du är det främsta skälet till att man inte använder cykelhjälm?

1) Man tycker det är fult.
2) Man tycker det är obekvämt
3) Man glömmer bort den.
4) Öppet hörn med eget förslag.

Parsamtal/reflektion: Låt eleverna prata två och två om vilka tankar som väckts nu när de hört alla olika åsikter. Kanske behöver något lyftas och diskuteras i hela gruppen.

 

 

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

 • Utveckla förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll:

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Samhällskunskap Samhällskunskap

 • Utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter

Centralt innehåll:

 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll:

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.