På Egna Ben På Egna Ben

Övergripande

Värderingsövning – att resa tillsammans

Ja, nej, kanske

Lägg ut tre lappar på golvet. En som det står JA på, en NEJ och en KANSKE.

Välj ut de påståenden du vill använda dig av. Läs upp nedanstående påståenden, ett i taget. Eleverna går till den lapp som bäst stämmer överens med deras åsikt. I par berättar de för varandra om hur de tänkt när de valt. Låt sedan några vid varje lapp berätta hur de tänker kring sitt val.

 1. Det är jobbigt att vänta på bussen/tåget/spårvagnen.
 2. Det känns tryggt att föraren säger hej när jag går ombord.
 3. Det är obehagligt att sitta bredvid en främling.
 4. Att åka bussen/tåget/spårvagnen själv ger frihet.
 5. Föraren\personalen ombord är uppmärksamma på mig och mina behov när jag reser.
 6. Det är lag att ha bilbälte på buss.
 7. Förare är otrevliga.
 8. Jag är orolig att föraren inte ska vara uppmärksam på att jag ska gå av.
 9. Jag litar på att jag kommer fram i tid när jag reser med bussen/tåget/spårvagnen.
 10. Det är enkelt att resa med bussen/tåget/spårvagnen.
 11. Tycker du att bussen/tåget/spårvagnen går de tider då du behöver dem?
 12. När jag åker bussen/tåget/spårvagnen kommer jag oftast fram i tid.
 13. Bussen/tåget/spårvagnen är till för alla.
 14. Det är oftast helt och rent på bussen/spårvagnen/tåget/ jag reser med.
 15. Jag kan gå eller cykla själv till hållplatsen för att resa till skolan.

 

Parsamtal/reflektion: Låt eleverna prata två och två om vilka tankar som väckts nu när de hört alla olika åsikter. Kanske behöver något lyftas och diskuteras i hela gruppen.

Fyra hörn

Läs upp frågan/situationen och de olika svarsalternativen. Varje hörn av rummet representerar ett svarsalternativ. Deltagarna väljer hörn och berättar för någon i samma hörn om vad som fick dem att gå just hit. Står någon ensam går ledaren dit och lyssnar på henne/honom. Fråga sedan några ifrån varje hörn om hur de tänkt.

 

Förslag på diskussionsfrågor.

Hur tar du dig till/från skolan idag?

 • Kollektivtrafik
 • Cykel, gång
 • Bil

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på hur du skulle vilja resa till/från skolan?

 • Skulle vilja cykla mer
 • Skulle vilja gå mer
 • Skulle vilja åker mer bussen/tåget/spårvagnen.

 

Finns det platser kopplat till bussen/tåget/spårvagnen där du känner dig mer otrygg?

 • När jag väntar på bussen/tåget/spårvagnen
 • Ombord på fordonet innan jag hittat min plats
 • När jag måste sitta bredvid en främling

Väl ombord på fordonet, vad får dig att känna dig otrygg?

 • När föraren kör för snabbt och ryckigt
 • När andra personer ombord beter sig högljutt och stökigt.
 • När det är trångt och för mycket folk ombord

 

Sätt dig in i situationen….

Du kliver på bussen och alla platser vid fönstret är upptagna, hur gör du då?

 • Jag sätter mig på en ledig plats, även om det är bredvid någon jag inte känner
 • Jag sätter mig på en ledig plats, men bara om det är bredvid någon jag känner
 • Jag väljer att stå upp

 

Du ska ta dig till ditt fritidsintresse, och det finns flera möjliga sätt att ta sig dit med kollektivtrafiken. Hur väljer du att ta dig dit?

 • Jag tar den snabbaste resan som tar 25 minuter som innebär ett byte från buss till tåg.
 • Jag tar en lite långsammare resa som tar 40 minuter, men då kan jag sitta på samma buss hela vägen fram.
 • Jag väljer att cykla 15 minuter till tåget som sedan tar 20 minuter för att få motion.

 

Bussen du sitter på är sen och du riskerar att missa ditt byte, vad gör du?

 • Ingenting
 • Går fram till bussföraren och frågar om han kan ringa den andra bussen så att den väntar in
 • Ringer närstående och ber om skjuts

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Samhällskunskap Samhällskunskap

 • Utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter

Centralt innehåll:

 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll:

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.