PĂ„ Egna Ben PĂ„ Egna Ben

HĂ„llbar utveckling

🟱 Tidsresan

Vi gör en tidsresa till Är 2050. Eleverna Àr dÄ över 40 Är. Nu ska de fÄ komma fram till vilka beslut som borde fattats nu idag, för att pÄ sikt lyckas rÀdda miljön och klimatet.

Dela in eleverna i grupper om 2-4. Förklara att de ska fĂ„ spela rollen som politiker och fatta beslut inom olika omrĂ„den – bl.a. vindkraften och fossila brĂ€nslen. BerĂ€tta att politiker oftast har 3 olika verktyg att anvĂ€nda sig av nĂ€r de vill förĂ€ndra nĂ„got.

Subventioner = ge extra pengar till det
Skatt = ta extra betalt för det
Förbud = stoppa det helt

Dela ut elevbladet – tidsresan. LĂ„t eleverna lĂ€sa igenom ett omrĂ„de i taget. De ska nu ta stĂ€llning till om de vill anvĂ€nda subventioner, skatt, förbud eller inte göra nĂ„gon förĂ€ndring.

Centralt innehĂ„ll i Ă€mnen Ă„k 4–6 (LGR 22)

Biologi Biologi

 • Utveckla förmĂ„ga att anvĂ€nda biologi för att granska information, kommunicera och ta stĂ€llning i frĂ„gor som rör miljö och hĂ€lsa.
 • Utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och mĂ€nniskokroppen.

Centralt innehÄll:

 • MĂ€nniskans beroende av och pĂ„verkan pĂ„ naturen med koppling till naturbruk, hĂ„llbar utveckling och ekosystemtjĂ€nster. Naturen som resurs och vĂ„rt ansvar nĂ€r vi nyttjar den.

Fysik Fysik

 • Utveckla förmĂ„ga att anvĂ€nda fysik för att granska information, kommunicera och ta stĂ€llning i frĂ„gor som rör energi, teknik och miljö.
 • Utveckla kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhĂ€llet.

Centralt innehÄll:

 • Energiformer samt olika typer av energikĂ€llor och deras pĂ„verkan pĂ„ miljön.

Geografi Geografi

 • Utveckla förmĂ„ga att utifrĂ„n geografiska frĂ„gor beskriva och analysera omvĂ€rlden med hjĂ€lp av geografins metoder och verktyg.

Centralt innehÄll:

 • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnĂ€t, fĂ€rger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Kemi Kemi

 • Utveckla förmĂ„ga att anvĂ€nda kemi för att granska information, kommunicera och ta stĂ€llning i frĂ„gor som rör miljö och hĂ€lsa.
 • Utveckla kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhĂ€llet och i mĂ€nniskokroppen.

Centralt innehÄll:

 • Fotosyntes och förbrĂ€nning som exempel pĂ„ kemiska reaktioner i naturen.
 • Fossila och förnybara brĂ€nslen och deras pĂ„verkan pĂ„ klimatet.
 • Kritisk granskning och anvĂ€ndning av information som rör kemi.

SamhÀllskunskap SamhÀllskunskap

 • Utveckla kunskaper om demokratiska vĂ€rden och beslutsprocesser samt om mĂ€nskliga
  rÀttigheter.

Centralt innehÄll:

 • SamhĂ€llets behov av lagstiftning samt nĂ„gra olika lagar och pĂ„följder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhĂ€lle.

Svenska och svenska som andrasprÄk Svenska och svenska som andrasprÄk

 • Utveckla förmĂ„ga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja sprĂ„kliga strukturer och följa sprĂ„kliga normer.

Centralt innehÄll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berĂ€ttande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehĂ„ll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjĂ€lpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppssprĂ„k kan pĂ„verka en presentation.

Teknik Teknik

 • Utveckla förmĂ„ga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhĂ€llet och miljön samt hur tekniken har förĂ€ndrats över tid.

Centralt innehÄll:

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för mĂ€nniska och miljö.