På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Mitt vägmärke

Eleverna har i uppdrag att skapa ett nytt vägmärke. Det kan vara ett vägmärke som de saknar, eller som de tycker hade varit bra om det fanns. Det kan också vara ett vägmärke som de tror skulle underlätta för andra i trafiken.

Man får inte sätta upp egna vägmärken i trafiken. De flesta vägar ägs av staten eller kommunen. Vill man sätta upp skylt på en väg måste man ansöka hos Trafikverket eller kommunen om att få göra detta. På en enskild väg, alltså en väg som man som privatperson kan äga, får man sätta upp egna skyltar.

Vägmärken regleras internationellt av FN (FN:s konvention om vägmärken och signaler) och EU. Sverige och de flesta länder i Europa har samma typ av vägmärken, de har samma standard, vilket underlättar om du ska resa utomlands.

Ibland kan man upptäcka ”vägmärken” som man inte sett förut, de kan vara speciella för just den platsen, men då finns vägmärket på en kommunal väg där man har gett tillstånd för skylten. Ett sådant vägmärke ingår inte i de vägmärken som är godkända av FN eller EU.

Inled lektionen med att fråga: Varför vi har vägmärken i trafiken. Vad använder vi vägmärken till?

Vägmärken talar om vad som är tillåtet att göra, vad som inte är tillåtet, hur fort man får köra, var man ska gå över vägen mm. vägmärken delas in i olika kategorier för att lättare kunna hålla isär de olika typerna av vägmärken, vilket underlättar för trafikanterna. Varje kategori följer ett visst mönster och har samma färger. Idag kan eleverna välja på att skapa ett eget varningsmärke, förbudsmärke eller påbudsmärke. Använd elevernas fantasi! Sök på nätet efter inspiration. Ett bra sökord om man vill få upp tydliga bilder/symboler är: siluett.


Varningsmärken (nästan alltid en trekant med rött, gult och svart)
Varningsmärken varnar för olika typer av faror. Det betyder att du ska vara uppmärksam.
Förbudsmärken (nästan alltid runda)
Förbudsmärken betyder att någonting är förbjudet.
Påbudsmärken (alltid runda i blått och vitt)
Påbudsmärken är en uppmaning. Du är skyldig att följa uppmaningen på skylten.


Tänk på att:

  • Trafikmärken ska vara lätta att förstå.
  • En bild/symbol i form av en siluett är lätt för oss människor att förstå.
  • Varje typ av trafikmärke följer ett visst mönster och har samma färger.
  • Använd tydliga siluetter. Ta bort onödiga detaljer.

Du som pedagog kan välja hur du vill att eleverna ska arbeta med uppgiften. De kan skapa sin skylt i en digital miljö, använda färgat papper som de klipper och klistrar, eller skissa, rita och sedan färglägga med pennor/vattenfärg etc.

Teckensnittet som används för vägmärken heter Tratex (länk). Det har utvecklats för att få maximal läsbarhet under de speciella förhållanden som råder på vägarna.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Bild Bild

Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage. – Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Bildanalys

  • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Samhällskunskap Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning

  • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.