På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Koncentration och stabilitet för trafiksäkerhet

De här övningarna går ut på att eleverna ska öva på sin balans/stabilitet och koncentration. Något som man behöver träna på för att bli en trafiksäker cyklist. Övningarna kan göras när som helst under skoldagen, som en mikropaus mitt i ett lektionspass, som en slags ”brainbreak”. Välj en utav övningarna att göra varje dag, eller variera dag för dag. Gör övningarna i 10 minuter varje dag. Dela gärna upp och gör 2×5 minuter under skoldagen.

Balans-paus i klassrummet 1

Eleverna placerar den ena foten framför den andra på en rak linje. Vrid huvudet från höger till vänster, upprepa 10 gånger. är det lätt, prova att blunda och gör samma vridning.

Bilda nu ett snirklande led runt om i klassrummet. Be eleverna ställa sig efter varandra med lite mellanrum emellan sig. Eleverna placerar åter den ena foten framför den andra i en rak linje. Eleven som står sist, ska skicka en bok framåt i ledet, För att kunna ta emot och skicka boken vidare måste eleverna vrida överkroppen. Ingen elev får ”tappa balansen” och flytta någon fot under rundan. Första gången handlar det om att boken ska hela vägen från första till sista personen i ringen/ledet, utan att någon flyttar sina fötter…Klara eleverna detta, så kan man göra en runda till, men ta tiden denna gång. Sedan kan man försöka slå ett nytt ”klassbästa”.

Balans-paus i klassrummet 2

  1. Eleverna står på ett ben. Med andra benet och foten ska de rita 8:or i luften. Öka svårighetsgraden genom att lägga händerna i kors över kroppen, blunda eller höja foten högre upp från golvet. Byt ben. Låt eleverna hålla räkning på hur många åttor de ritat med varje fot. Sätt gärna på lite musik i bakgrunden.
  2. Pendla med en fot och armar. Börja med höger fot framåt, vänster arm pekar framåt, höger arm pekar bakåt, flytta höger fot bakåt (utan att nudda golvet, samtidigt som höger arm pendlar framåt och vänster arm pendlar bakåt. Byt ben och gör övningen igen. (Tränar också koordination)

Balans-paus i klassrummet 3

Eleverna står på ett ben med det andra benet böjt 90° i höften och knät. Eleverna fäller sedan framåt med överkroppen samtidigt som de sträcker det fria benet rakt bakåt så det blir en rak linje från överkroppen och längs det fria benet. Återgå sedan till startpositionen, sträck upp händerna mot luften och gå upp på tå. Behåll balansen och upprepa övningen.

Denna övning kan göras svårare genom att stå på en ihopvikt handduk eller kudde.

Koncentrations-paus i klassrummet 4

Eleverna arbetar parvis, sittandes eller stående. Välj att arbeta med händer eller fötter.

Eleverna sitter/står parvis mitt emot varandra. Nu ska de nudda varandras högerfötter/händer en gång. Därefter ska de nudda varandras vänsterfötter/händer två gånger. Slutligen ska de återigen nudda varandras högerfötter/händer, fast tre gånger. Nu börjar de från början med 1, 2, 3.

Kör gärna fotrundan under en minut, ta några sekunders paus, kör fotrundan under en ny minut. Gör hela övningen i fyra minuter. Uppmuntra eleverna att försöka vara så tysta som möjligt.

Försvåra övningen genom att först göra en runda med fötterna och sen en runda med händerna. När eleverna gör en likadan runda med händerna kan paren stå med benen böjda eller på ett ben. klappa ihop högerhänderna en gång, vänsterhänderna två gånger och slutligen högerhänderna tre gånger. Sedan reser paret sig upp och gör en fotrunda. Växla därefter mellan fotrunda och handrunda.

Koncentration i klassrummet 5

Eleverna arbetar parvis. eleverna ställer sig mitt emot varandra, varje elev knycklar ihop ett papper, böjer lätt på benen och kastar pappret med höger hand samtidigt, och tar emot papperstussen med vänster hand.

Eleverna ska nu kasta med vänster hand och ta emot med höger hand. Övningen kräver koncentration och en hel del övning innan det fungerar full ut.

De par som får kläm på övningen kan få en utmaning i att också stå på ett ben, och kasta en papperstuss till varandra. Räkna hur många kast de hinner i paret innan någon av dem tappar balansen och måste sätta ner en fot.

Koncentration i klassrummet 6

Börja med att utse en spelledare. Första gången ni gör övningen kan du som pedagog vara spelledare. Kom överens om fyra olika ljudsignaler. Exempelvis: stamp i golvet, klapp med händerna, ett läte/rop osv. Varje signal betyder en slags rörelse. Bestäm rörelsen: ex. stamp i golvet = snurra runt, en klapp med händerna = stå på ett ben, ett läte/rop = hoppa jämfota 1 gång.

Alla utom spelledaren blundar och skall lyssna efter vilken signal som ges, och sedan tyst göra rörelsen. (brukar bli lite fnissigt, då det är svårt att komma ihåg vilken signal som betyder vilken rörelse)

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Rörelse

  • Sammansatta motoriska grundformer med och utan olika redskap.
  • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
  • Grundläggande träningslära: pulshöjande rörelser samt koordinations, styrke- och rörlighetsövningar.

Hälsa och levnadsvanor

  • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.
  • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.