PĂ„ Egna Ben PĂ„ Egna Ben

Miljö

🔮FörstĂ„ och förklara vĂ€xthuseffekten

FörstĂ„else utvecklas i samtal mellan mĂ€nniskor. Kunskap befĂ€sts nĂ€r man fĂ„r förklara för andra. Det Ă€r utgĂ„ngspunkten för den hĂ€r övningen som syftar till att eleverna ska fĂ„ en förstĂ„else för en av de mest debatterade frĂ„gorna idag – klimatförĂ€ndringen. De fĂ„r i grupper lĂ€sa in sig pĂ„ texter som de diskuterar och blir experter pĂ„ innan de ansvarar för att klasskamraterna fĂ„r del av de nyvunna kunskaperna

photo2

Del 1: Experter

Dela in klassen i grupper om fyra till fem elever. Varje grupp fÄr sÀtta sig in i en faktatext som berör klimatfrÄgan. PÄ www.paegnaben.se finns följande texter att vÀlja mellan:

 • VĂ€xthuseffekten
 • Koldioxid
 • HĂ„llbarhetsbegreppet
 • MarknĂ€ra ozon

Det gör inte nÄgot om tvÄ grupper fÄr arbeta med samma text. Grupperna ska bli experter pÄ sin text.

Den första uppgiften blir att enskilt lÀsa igenom hela texten en gÄng. DÀrefter pratar man i gruppen om vad man uppfattat att texten handlar om sÄ att det ska bli lÀttare att lÀsa texten en gÄng till. DÀrefter ska varje elev lÀsa texten en gÄng till med pennan i hand och stryka under det viktigaste och skriva kommentarer i kanten.

Gruppen ska sedan försöka göra en bild över det texten handlar om pÄ ett stort ark. De kan bÄde rita och skriva ner nyckelord. Uppgiften Àr att med bildens hjÀlp kunna förklara för andra. Bilderna sÀtts upp utspridda över klassrummet.

Del 2: LÀra mer frÄn andra

Bilda tvÀrgrupper som innehÄller minst en elev frÄn varje ursprungsgrupp. TvÀrgrupperna stÀller sig vid var sin bild. Uppgiften blir att lÀra sig sÄ mycket som möjligt frÄn de andra gruppernas bilder. Den som varit med och gjort bilden förklarar vad bilden förestÀller för de andra. Bildens innehÄll diskuteras. NÀr tvÀrgruppen Àr klar med en bild gÄr den till nÀsta.

Del 3: TÀnka igenom och förklara

Varje elev ska nu sjÀlv tÀnka igenom följande frÄgor och se till att han/hon kan förklara dem med hjÀlp av bild och text. LÄt gÀrna eleverna arbeta i par.

 • Vad menas med vĂ€xthuseffekt?
 • Vad menas med förstĂ€rkt vĂ€xthuseffekt?
 • Vad beror den förstĂ€rkta vĂ€xthuseffekten pĂ„?
 • Vad kan den klimatförĂ€ndringen leda till?
 • Vad görs i vĂ€rlden för att begrĂ€nsa klimatförĂ€ndringen?
 • Vad kan man göra som privatperson?

Varje elev tar fram ett underlag som de kan ha till hjÀlp nÀr de förklarar ovanstÄende för en vuxen. De kan rita av delar av de bilder som finns pÄ vÀggarna, skapa helt nya bilder och skriva upp nyckelord som de tycker Àr viktiga. De vÀljer sjÀlva om de vill förklara för en förÀlder, mormor, personalen pÄ fritids eller nÄgon annan. Gör klart för eleverna att ni kommer att diskutera hur redovisningarna för de vuxna har gÄtt, vilka samtal man haft och hur de vuxna reagerat nÀr de kommer tillbaka till skolan.

PÄ www.svt.se finns en mÀngd inslag nÀr det gÀller klimatförÀndringen. Om nÄgon elev har lÀttare för att ta till sig fakta genom att se pÄ en film i stÀllet för att lÀsa text kan ni ge dem nÄgra av följande inslag som underlag för övningen i stÀllet för faktatexterna ovan. ArbetsgÄngen kan dock vara den samma.

Avsluta arbetet med att diskutera de vuxnas reaktioner. Vad sÀger vuxna om klimatfrÄgan? Vad tÀnker eleverna sjÀlva nu nÀr de förhoppningsvis förstÄr vad man pratar om pÄ TV och i tidningar?

Centralt innehĂ„ll i Ă€mnen Ă„k 4–6 (LGR 22)

Bild Bild

 • Utveckla förmĂ„ga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehÄll:

 • FramstĂ€llning av berĂ€ttande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Biologi Biologi

 • Utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och mĂ€nniskokroppen.
 • Utveckla förmĂ„ga att anvĂ€nda biologi för att granska information, kommunicera och ta stĂ€llning i frĂ„gor som rör miljö och hĂ€lsa.

Centralt innehÄll:

 • MĂ€nniskans beroende av och pĂ„verkan pĂ„ naturen med koppling till naturbruk, hĂ„llbar utveckling och ekosystemtjĂ€nster. Naturen som resurs och vĂ„rt ansvar nĂ€r vi nyttjar den.

Fysik Fysik

 • Utveckla förmĂ„ga att anvĂ€nda fysik för att granska information, kommunicera och ta stĂ€llning i frĂ„gor som rör energi, teknik och miljö.
 • Utveckla kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhĂ€llet.

Centralt innehÄll:

 • Energiformer samt olika typer av energikĂ€llor och deras pĂ„verkan pĂ„ miljön.

Geografi Geografi

 • Utveckla kunskaper om geografiska förhĂ„llanden och mönster samt om hur naturens processer och mĂ€nniskors verksamheter formar och förĂ€ndrar landskap och livsmiljöer i olika delar av vĂ€rlden.

Centralt innehÄll:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var pĂ„ jorden olika naturresurser finns och hur mĂ€nniskors anvĂ€ndning av resurserna pĂ„verkar landskapet och mĂ€nniskans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar pĂ„ individ- och samhĂ€llsnivĂ„ kan pĂ„verka miljön och frĂ€mja hĂ„llbar utveckling.

Kemi Kemi

 • Utveckla kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhĂ€llet och i mĂ€nniskokroppen.
 • Utveckla förmĂ„ga att anvĂ€nda kemi för att granska information, kommunicera och ta stĂ€llning i frĂ„gor som rör miljö och hĂ€lsa.

Centralt innehÄll:

 • Fotosyntes och förbrĂ€nning som exempel pĂ„ kemiska reaktioner i naturen.
 • Fossila och förnybara brĂ€nslen och deras pĂ„verkan pĂ„ klimatet.
 • Kritisk granskning och anvĂ€ndning av information som rör kemi.

Svenska och svenska som andrasprÄk Svenska och svenska som andrasprÄk

 • Utveckla förmĂ„ga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja sprĂ„kliga strukturer och följa sprĂ„kliga normer.
 • Utveckla förmĂ„ga att anpassa sprĂ„ket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Utveckla förmĂ„ga att söka information frĂ„n olika kĂ€llor och vĂ€rdera dessa.

Centralt innehÄll:

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, stĂ€lla frĂ„gor, uttrycka tankar och kĂ€nslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berĂ€ttande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehĂ„ll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjĂ€lpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppssprĂ„k kan pĂ„verka en presentation.

Teknik Teknik

 • Utveckla förmĂ„ga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhĂ€llet och miljön samt hur tekniken har förĂ€ndrats över tid.

Centralt innehÄll:

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för mĂ€nniska och miljö.