På Egna Ben På Egna Ben

Uppdrag

Fara å färde

Uppdraget handlar om att eleverna ska konstruera en trafikskylt. Bra övningar att ha gjort innan ni tar er an uppdraget:

  • Trafiksäkerhet – Trafikmärken
  • Trafiksäkerhet – Kamraternas skolväg

faraochfarde

Undersök problemet

Hitta en plats i trafiken i skolans närområde, där elever passerar för att ta sig till och från skolan. Hur ser platsen ut och varför känns den farlig? Kör bilarna för fort? Finns det inget övergångsställe? Upphör cykelbanan? Är belysningen nattetid för dålig?

Kom på en ny vägskylt

Dela in klassen i mindre grupper. Varje grupp ska tillverka sin egen trafikskylt. Det finns många slags material eleverna kan använda såsom papper, tyg eller målarfärg.

Be eleverna komma på ett namn eller en benämning på skylten. Sedan ska de förklara för de övriga i klassen vad den handlar om, en grupp i taget. Övriga elever kan berätta om de tyckte något med skylten var bra, eller om den kan bli tydligare.

Om ni har möjlighet kan ni också gå tillbaka till platsen och fotografera elevgrupperna
med deras respektiva skyltar (men kom ihåg att ta ner skylten efteråt, då det är förbjudet att sätta upp egna trafikskyltar).

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Bild Bild

  • Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehåll

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Geografi Geografi

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Centralt innehåll:
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matematik Matematik

  • Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
    beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

  • Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.