På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Cykelquiz

Den här övningen är en quiz, som man kan göra på flera olika sätt. Antingen kan man göra den tillsammans som en Kahoot-quiz (länk), låta eleverna göra den enskilt som en quiz i Forms (länk), eller att läraren läser frågan och att eleverna diskuterar i klassrummet kring vilka/vilket svar som de tror är rätt. Se tillfället som ett sätt att lära nytt om cykling, inte visa vad man redan kan.

Viktigt är att gå igenom de rätta svaren för det finns en del saker som behöver diskuteras och förtydligas. Det är också viktigt att eleverna förstår att det är ett inlärningstillfälle och inte ett test på deras kunskaper.

Lärarhandledning/Svar/Förtydliganden, se PDF Lärarhandledning.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Samhällskunskap Samhällskunskap

  • Utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter.

Centralt innehåll:

  • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.