På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Att laga en punktering

Att laga en punktering är lätt. Därför är det en gåta att så många cyklar blir stående så fort en punktering inträffar.

I denna övning finns en kort vägledning till hur man lagar en punktering.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Teknik Teknik

  • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.