På Egna Ben På Egna Ben

Saturnus, Nova Montessoriskola

Kungsbacka

Klassens djur-avatar
1435 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 20 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
1
1
Plats i Kungsbacka
321 p
1
270 p
296 p
261 p
287 p
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal / plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 6 antal
övningar