På Egna Ben På Egna Ben

6B, Marieborgsskolan

Privat: Kalmar län

Klassens djur-avatar
1754 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 19 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
29 1
70
1
Plats i Privat: Kalmar län
351 p
1
334 p
2
342 p
3
336 p
4
391 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 134 /327 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 10 antal
övningar