På Egna Ben På Egna Ben

6A, Surteskolan

Ale

Klassens djur-avatar
373 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 24 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 186,5 km
3
10
1
Plats i Ale
373 p
1
Illustrerat moln 34 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 32 /270 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 0 antal
övningar