På Egna Ben På Egna Ben

6A, Marieborgsskolan

Privat: Kalmar län

Klassens djur-avatar
1824 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 23 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
28 1
70
1
Plats i Privat: Kalmar län
345 p
1
355 p
2
378 p
3
368 p
4
378 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 143 /327 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 10 antal
övningar