På Egna Ben På Egna Ben

6A, Kalmarsundsskolan

Privat: Kalmar län

Klassens djur-avatar
981 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 22 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
37 1
150
1
Plats i Privat: Kalmar län
352 p
2
300 p
3
329 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 183 /394 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 0 antal
övningar