På Egna Ben På Egna Ben

6A, Bohusskolan

Ale

Klassens djur-avatar
1487 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 20 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 743,5 km
4 5
7
1
Plats i Ale
332 p
1
378 p
2
389 p
3
388 p
4
Illustrerat moln 133 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 12 /199 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 8 antal
övningar