På Egna Ben På Egna Ben

5D, Bergums skola F-9

Angered, Privat: Göteborg

Klassens djur-avatar
1357 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 23 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
36 1
82
1
Plats i Privat: Göteborg
419 p
1
209 p
363 p
3
366 p
4
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 110 /250 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 18 antal
övningar