På Egna Ben På Egna Ben

5A, Kastellgårdsskolan

Kungälv

Klassens djur-avatar
1089 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 28 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 544,5 km
20 1
26
1
Plats i Kungälv
318 p
1
52 p
341 p
3
378 p
4
Illustrerat moln 97 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 205 /260 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 7 antal
övningar