På Egna Ben På Egna Ben

4C, Guldhedsskolan

Centrum, Privat: Göteborg

Klassens djur-avatar
280 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 21 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
13
53
1
Plats i Privat: Göteborg
280 p
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 141 /327 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 1 antal
övningar