På Egna Ben På Egna Ben

4b, Kastellegårdsskolan

Klassens djur-avatar
1454 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 25 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
1
1
Plats i
302 p
1
303 p
2
285 p
286 p
278 p
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal / plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 10 antal
övningar