På Egna Ben På Egna Ben

Kommun Sök

4A, Hästhagenskolan

Lerum

1823 p
25 elever
911,5 km
5 16
19
1
Plats i Lerum
365 p
1
370 p
2
337 p
3
398 p
4
353 p
5
163 kg CO2
sparat
71 /250 plats i
tävlingen
10 antal
övningar