På Egna Ben På Egna Ben

Kommun Sök

4A, Grevegårdsskolan F-6

Västra Göteborg, Göteborg

1855 p
30 elever
0,0 km
16
1
Plats i Göteborg
388 p
1
336 p
2
335 p
3
397 p
4
399 p
5
0 kg CO2
sparat
/ plats i
tävlingen
0 antal
övningar