På Egna Ben På Egna Ben

4:2, Ljungvikskolan

Lerum

Klassens djur-avatar
1584 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 24 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
1
1
Plats i Lerum
282 p
312 p
2
333 p
3
348 p
4
309 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal / plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 3 antal
övningar