På Egna Ben På Egna Ben

4:2, Ljungvikskolan

Lerum

Klassens djur-avatar
1635 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 28 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
8 1
19
1
Plats i Lerum
334 p
1
363 p
2
262 p
343 p
4
333 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 108 /250 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 6 antal
övningar