På Egna Ben På Egna Ben

4, Tolleredskolan

Lerum

Klassens djur-avatar
1849 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 16 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 924,5 km
4
14
1
Plats i Lerum
366 p
1
365 p
2
365 p
3
373 p
4
380 p
5
Illustrerat moln 165 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 61 /328 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 10 antal
övningar