På Egna Ben På Egna Ben

3-4, Alsterbro skola

Privat: Kalmar län

Klassens djur-avatar
0 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 6 (i klass 4, 16 totalt) elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
4
70
1
Plats i Privat: Kalmar län
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 62 /327 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 0 antal
övningar