På Egna Ben På Egna Ben

För dig som förälder

Du som förälder kommer alldeles säkert att höra talas om ditt barns engagemang i På egna ben. Inte sällan kommer barnen hem och ifrågasätter familjens bilbruk. Kanske kommer ditt barn även att be dig att ta aktiv del i utmaningen och på så sätt öka klassens poängskörd.

En del föräldrar tycker att det känns säkrare att skjutsa barnen till skolan än att låta dem gå eller cykla. Men att låta barnen själva ta sig till skolan ökar deras självständighet och ansvarstagande. Ökad rörelse gör också att de kommer till skolan piggare! Och för dig kanske det innebär mindre stressiga morgnar om du slipper ta vägen om skolan?

Bonuspoäng

Barnen kan samla bonuspoäng genom att föräldrar, syskon och vänner också väljer ett alternativ till bil för att ta sig till skola eller jobb. Den elev som lyckas få en närstående att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till och från jobb eller skola får 1 bonuspoäng per dag.

Besök oss igen och igen!

Här på hemsidan kan ni i familjen följa hur det går för klassen, hur långt man gemensamt har gått och hur många ton koldioxid som besparats miljön under utmaningens gång. Här finns också intressant fakta och de övningar som klassen gör tillsammans i skolan.

På egna ben ger hela familjen möjlighet att aktivt göra en insats för miljön, lära sig mer om trafiksäkerhet och att få smygkondition på köpet!