På Egna Ben På Egna Ben

Cykelregler

För att alla trafikanter ska kunna samsas i trafiken och för att undvika olyckor så finns det trafikregler. En cykel räknas som ett fordon och därför måste du följa alla trafikregler när du cyklar. Det finns några trafikregler som är extra bra att känna till när du är ute och cyklar. Om du inte vet vilka regler som gäller kan det vara farligt att vara ute i trafiken.

Cykelhjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år måste använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Även vuxna borde skydda sina huvuden och använda hjälm, även om det inte är lag på det.

Högertrafik

I Sverige har vi högertrafik som betyder att du måste cykla på höger sida av vägen, det gäller både på cykelbanor och på vanliga gator. Om du ska köra om någon så skall du alltid göra omkörningen på vänster sida om den du ska köra om. Du får bara göra en omkörning om du kan göra det säkert och utan att du stör någon annan i trafiken. Det är viktigt att du är säker på att ingen bil är bakom dig när du kör om.

Väjningsplikt

När du ska korsa eller köra in på en gata måste du ta hänsyn till andra trafikanter och släppa före de fordon och gångare som redan är på gatan. Det kallas väjningsplikt. När du cyklar och närmar dig en gata du ska korsa eller köra in på ska du sänka farten så du hinner stanna i tid för att släppa fram andra trafikanter. Du får aldrig korsa eller köra in på en gata om det kan innebära en fara för dig eller någon annan i trafiken.

Cykelpassage

Det finns cykelpassager som är markerade med vita kvadrater på gatan, där du kan korsa gatan när du cyklar. Det finns både cykelpassager med trafikljus och utan trafikljus. Vid cykelpassager med trafikljus så måste du följa signalerna. När du ska åka över på en cykelpassage utan trafikljus har du väjningsplikt för andra fordon som närmar sig cykelpassagen. Vissa cykelpassager är upphöjda för att bilarna ska sakta in, men du som cyklar har fortfarande väjningsplikt. När du ska åka över en cykelpassage vid en cirkulationsplats måste bilarna släppa förbi cyklister som är på väg ut på cykelöverfarten, men du som cyklar har också väjningsplikt för bilisterna. Det kanske låter motsägelsefullt att du som cyklar har väjningsplikt mot bilisterna samtidigt som bilisterna har skyldigheter mot dig, men genom att både du som cyklar och bilisten har skyldigheter mot varandra så ökar säkerheten.

Cykelöverfart

Den nya varianten av överfart markeras både med vita kvadrater på marken, väjningspliktmarkering på mark samt skyltar. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklister och mopedförare som är ute på eller ska ut på cykelöverfarten.

Cykelregler

Om det inte finns cykelbana så kan du cykla på vägen. Men inte mitt på vägen där bilarna kör utan i sidan på vägen. Du ska hålla dig så långt till höger som det går, i det som kallas vägrenen.

Ringklocka och lysen

När du är ute och cyklar är det viktigt att du kan signalera till andra trafikanter att du finns. Därför är det lag på att varje cykel måste ha en ringklocka. För att du ska synas i trafiken när det är mörkt så måste det finnas fram och bakljus. Framljusen ska ha vitt ljus och bakljusen ska ha rött. Det måste också finnas reflexer på cykeln.

Trottoar och Cykelbana

Det är inte tillåtet att cykla på trottoaren. Den är till för de som går. Det kan faktiskt ge böter på 500 kr om du cyklar där. Cykelbanan är den rätta platsen för dig som cyklist. Den är särskilt byggd för att passa dig. Finns inte cykelbana ska du cykla på vägrenen.