Faktablad

I faktabladen hittar du fördjupande information inom områdena trafiksäkerhet, miljö, hälsa och hållbar utveckling.

 

För varje faktablad finns en rad övningar kopplade till området. Vilka dessa övningar är ser du när du väljer ett faktablad. Faktabladen är en bra hjälp när ni ska genomföra övningarna.