På Egna Ben På Egna Ben

Varva teori med praktik!

Det finns många övningar att göra inom På egna ben. De finns till för att stötta och inspirera dig som pedagog att integrera trafik, miljö och hälsa i skolans arbete. Alla övningar är kopplade till kursplanemålen. I Lärarhandledningen får du en kort presentation av övningarna och faktabladen, men också hur du använder materialet och hur övningarna är kopplade till läroplanen.

Ett smörgåsbord

Se både övningarna och faktabladen som ett smörgåsbord som ni kan använda såväl under utmaningen som under resten av läsåret. Varje genomförd övning ger 10 poäng till klassen. Den totala maxpoängen ni kan tillgodoräkna er är 100 poäng per klass, eller 10 övningar. Alla övningar syftar till att aktivera eleverna, och det ges många tillfällen till diskussioner. Ofta lämnar eleverna klassrummet och gör praktiska undersökningar utanför skolan.

Syftet med övningarna

Syftet med övningarna är att integrera trafik i skolans undervisning och att eleverna ska lära sig mer om trafikens påverkan på klimat, närmiljö och hälsa. De ska också få möjlighet att reflektera över sina förändrade resvanor och dess betydelse för såväl den egna som andras hälsa, trafiksäkerhet och miljö.

Till höger hittar du alla övningar sorterade i kategorierna Trafiksäkerhet, Miljö, Hälsa, Hållbar utveckling och Övergripande. Det går också att ladda ner alla på en gång!