På Egna Ben På Egna Ben

Utvärderingsenkät för lärare 2023.

Hej,

Detta är en enkät till er lärare, som har varit med i årets På egna ben!

För att vi ska kunna utvecklas och ta del av vad ni tycker, hade jag varit så tacksam om ni kunde svara på denna enkät. Sista dagen för att svara på enkäten är fredagen den 10/11.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1177818X405499145X24000

På egna ben handlar om att på ett lekfullt sätt få in miljöarbete, trafiksäkerhet och hälsa i undervisningen samt göra gruppstärkande aktivitet tillsammans i kombination med att öka rörelsen i klassen. Tillsammans har ni satt ca: 4 700 elever i rörelse under 5 veckor!

Så återigen stort tack och hoppas att vi ses nästa år!

 

Vänliga hälsningar Marie Ringfeldt-Jensen

Regional projektledare