På Egna Ben På Egna Ben

Slutet gott

Hej!

Nu är tävlingen avslutat och sammanräkningen är kvar.
Innan jag gör den skulle jag vilja att alla kontrollerar sina inrapporterade värden.
Många har rapporterat studiedag den tredje tävlingsveckan. Tänk på att då endast redovisa de elevpoäng som inarbetats den veckan. De extra poängen för studiedagen läggs till automatiskt när ni klickar i rutan.

Elevpoäng – varje elev kan samla max 2 poäng/dag (1 poäng till skolan + 1 poäng från skolan). Poäng får eleven genom att gå, cykla eller åka kollektivt/skolskjuts till och från skolan.
Bonuspoäng – förutom sin personliga poäng kan varje elev samla max 1 bonuspoäng/dag. Bonuspoäng får eleven när en anhörig också går, cyklar eller åker kollektivt till och från skola, arbete eller motsvarande.

Kontrollera detta omgåeden så att vi kan få fram vinnande klasser onsdag morgon!

Med vänliga hälsningar

Karolina Oxfall