På Egna Ben På Egna Ben

På egna ben – rapportering av poäng

Hej!

Vi har upptäckt ett litet problem med inrapporteringen av poängen till På egna ben.

På vissa poängtavlor står det exempelvis -1 studiedag och -12 sjukdagar. Detta har gjort att några klasser har fått minuspoäng istället för de faktiska poäng de ska ha.

Jag vet tyvärr inte om det är systemet som har ändrat det själv eller om det är så att det blivit inrapporterat ex. -12 sjukdagar. Vid inrapportering ska det alltså stå exempelvis 1 studiedag eller 12 sjukdagar (inga minus framför).

För de klasser där det stod minus framför en siffra är det ändrat nu, så att det blir lika för alla. Detta innebär att poängställningen har blivit ändrad, vissa klasser kan ha flyttats upp då deras poäng har ökat.

Jag hoppas att ni har överseende med detta och att det kommer att funka vid nästa poängrapportering.

 

 

Med vänliga hälsningar,

Karin Nyberg

Trafikplanerare på Hamn- och gatuförvaltningen