På Egna Ben På Egna Ben

På egna ben enkät för elever

Hej igen,

Nu kommer en lite påminnelse, om att svara på enkäten för eleverna.  Det är så viktigt för oss att få ta del av dessa svar från eleverna.

Därför ber jag er att genomför denna korta enkät. Har ni redan svarat på enkäten, tackar jag för er medverkan.

 

Innan ni var med i utmaningen På egna ben,  fick alla elever svara på en mycket kort enkät.

Nu önskar vi att det svarar på en likadan enkät, för att vi ska kunna se eventuella förändringar i deras resvanor.

Det är verkligen superviktigt att vi får in så många svar som möjligt.

Länk för enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1015320X302654267X89104

Sista dag för att svara på enkäten är den 28/11.

 

Stort tack för erat engagemang och hoppas vi ses nästa år!

Med vänliga hälsningar Marie Ringfeldt-Jensen, lokal projektledare