På Egna Ben På Egna Ben

På egna ben enkät 2023!

Hej,

Så roligt att ni ska vara med i årets utmaning av På egna ben!

För att vi ska kunna se vilken effekt som På egna ben har, när det kommer till elevernas resvanor. Önskar vi att ni lärare hjälper oss med att fylla i denna korta enkät, om elevernas resvanor innan de deltagit i På egna ben. Enkäten kommer också skickas ut efter avslutad utmaning samt till våren 2024.

Resultaten redovisas per kommun.

Det är superviktigt att alla svarar, så vi kan se vilken effekt som deltagandet har.

Här kommer länken: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1160660X394126334X53258

Enkäten är öppen till den 11/9.

Stort tack på förhand!