På Egna Ben På Egna Ben

På egna ben -Elevenkät

Hej,

Här kommer en liten påminnelse om elevenkäten.

Har ni redan gjort enkäten kan ni bortse från mejlet.

Det är verkligen så värdefullt att få så många svar som möjligt!

För att vi ska kunna se vilken effekt som På egna ben har, när det kommer till elevernas resvanor, önskar vi att alla deltagande elever svara på denna korta enkät. Enkäten kommer också skickas ut efter avslutad utmaning samt till våren 2023.

Resultaten redovisas per kommun.

Här kommer länken: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1085927X343543733X44826

Enkäten är öppen till den 13/9.

Stort tack på förhand!

Vänliga hälsningar Marie Ringfeldt-Jensen