På Egna Ben På Egna Ben

På egna ben-Elevenkät 2

Hej,

Innan ni var med i utmaningen På egna ben,  fick alla elever svara på en mycket kort enkät.

Nu önskar vi att det svarar på en likadan enkät, för att vi ska kunna se eventuella förändringar i deras resvanor.

Det är verkligen superviktigt att vi får in så många svar som möjligt. Svaren redovisas kommunvis till varje kommun.

Länk för enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1098701X350934125X97368

 

Sista dag för att svara på enkäten är den 31/10.

 

Stort tack för erat engagemang!

Med vänliga hälsningar Marie Ringfeldt-Jensen,