På Egna Ben På Egna Ben

Enkät för pedagoger

Hej igen,

Vill bara påminna er om enkäten nedan. Har ni redan svarat, tackar jag för det och ni kan bortse från detta mail

För att vi ska kunna utvecklas och ta del av vad ni tycker, hade jag varit så tacksam om ni kunde svara på denna enkät. Sista dagen för att svara på enkäten är fredagen den 12/11.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1015321X302650566X78845

 

På egna ben handlar om att på ett lekfullt sätt få in miljöarbete, trafiksäkerhet och hälsa i undervisningen samt göra  gruppstärkande aktivitet tillsammans i kombination med att öka rörelsen i klassen. Tillsammans har ni satt ca: 6000 elever i rörelse under 5 veckor!

Så återigen stort tack och hoppas att vi ses nästa år!

 

Vänliga hälsningar Marie Ringfeldt-Jensen

Regional projektledare