På Egna Ben På Egna Ben

Elevenkät På egna ben-påminnelse

Hej,

Vill bara påminna er alla om att deltaga i enkäten nedan!  Har du redan gjort det kan du bortse från detta mail.

Det är självklart eleverna som ska svara på frågorna.

Vi ser att vissa kommuner är superduktiga på att svara, vilket är så kul.

Sista dagen att svara på enkäten är på fredag. (10/9)

 

För att vi ska kunna se vilken effekt som På egna ben har, när det kommer till  elevernas rese vanor, önskar vi att alla deltagande elever svara på denna korta enkät. Enkäten kommer också skickas ut efter avslutad tävling samt till våren.

Det är superviktigt att alla elever svarar, så vi kan se vilken effekt som deltagandet har.

Här kommer en länk samt en QR-kod, ni väljer själva vad som är lättast för er att använda.

 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1005527X298162013X10574