På Egna Ben På Egna Ben

Anmälan till höstens På Egna Ben utmaning nu öppen!

Hejsan,

Nu är anmälan till höstens På Egna Ben utmaning öppen!

Precis som förra hösten har klasser i åk 4-6 i Kalmar län möjligheten att delta i utmaningen där eleverna under fem veckor kan samla poäng genom att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan och på så sätt ha chansen att vinna fina priser. Själva utmaningen kommer i år pågå mellan den 14 september – 16 oktober. Då vi blev så många klasser som deltog förra året, vilket var jätte roligt och visade på fantastiskt engagemang från er lärare, kommer vi i år inkludera fler priser för att fler klasser ska ha möjlighet att vinna 😊

Allas vår vardag ser lite annorlunda ut idag i och med Covid19 men att barn behöver rörelse i sin vardag och att trafiksituationen runt många av våra skolor behöver förbättras det har inte ändrats. Vi hoppas därför ni är med oss i år igen i satsningen att få fler barn och unga att ta sig till skolan på egna ben!

Vänliga hälsningar,

Lisa Dahlström

Projektledare, Kalmar kommun