På Egna Ben På Egna Ben

På Egna Ben till Hjo kommuns skolor!

2021 är första året som Hjo kommun ansluter sig till På Egna Ben. Den här satsningen, vars syfte är att få fler mellanstadiebarn att gå och cykla till skolan, ligger helt i linje med den nya cykelstrategin som kommunfullmäktige antagit. Hjo kommun har som mål att öka cyklingen i kommunen, framför allt i tätorten där avstånden är korta. Forskning visar också att barn presterar bättre i skolan om de tar sig dit på egna ben. Därför är vi från och med hösten 2021 med i utmaningen På Egna Ben!

Nu hoppas vi att många av klasserna i åk 4-6 nappar på erbjudandet och anmäler sig till På Egna Ben utmaningen!