På Egna Ben På Egna Ben

På Egna Ben har kommit till Laholms kommun!

I år är första året som Laholms kommun är med i På egna ben! Det tycker vi är riktigt kul!

Genom denna satsning vill vi uppmuntra elever som går i åk 4-6 att gå eller cykla till skolan. Det bidrar till en tryggare trafiksituation runt skolan och till bättre hälsa för barnen.

Utmaningen riktar sig till klasser i åk 4-6 och det är kostnadsfritt att delta.

Nu hoppas vi att många klasser vill anmäla sig till På Egna Ben utmaningen!