På Egna Ben På Egna Ben

17 Tibroklasser deltar i höstens På egna ben

Måndagen den 11 september startar tävlingen På egna ben, som handlar om att inspirera elever i årskurs 4-6 att ta sig till skolan till fots, på cykel eller med buss istället för med bil. 17 skolklasser i Tibro deltar i årets utmaning, som pågår fram till den 13 oktober.

Tibro kommun har som mål att öka cyklingen i kommunen och att ge barn och unga så goda framtidsförutsättningar som möjligt. Därför deltar kommunen för andra året i rad i På Egna ben, som är en utmaning som är uppbyggd som en spännande poängjakt där de deltagande klasserna får tävla om fina priser. Fyra etappriser lottas ut bland de klasser som har uppnått ett visst antal poäng under varje tävlingsvecka och slutligen delas tre slutvinster, på 4000, 3000 och 2000 kronor, ut till de klasser som lyckas samla ihop flest poäng totalt sett i tävlingen. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna dessutom på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Mer rörelse och ökat självförtroende

Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig dit på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende.

Genom att uppmuntra till rörelse stärker vi både den fysiska och psykiska hälsan. Ett minskat bilåkande leder också till stora vinster för miljön och klimatet. Slutligen bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan.